เอกสารการสอนชุดวิชา 83715 การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง

  • Post author:
  • Post category:download

นักศึกษาสามารถดาว์นโหลดเอกสารการสอนหน่วยที่ 9-15 (เล่ม2) ได้ที่นี่

Continue Readingเอกสารการสอนชุดวิชา 83715 การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง

เอกสารการสอนชุดวิชา 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

  • Post author:
  • Post category:download

นักศึกษาสามารถดาว์นโหลดเนื้อหาวิชาการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก 82427 ได้ที่นี่

Continue Readingเอกสารการสอนชุดวิชา 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก